This project is read-only.
Project Description
3DTours is a C# 3D virtual reality tool based on the open source Irrlicht 3D engine and Microsoft .NET framework 2.0, can be used to demonstrate a tourism site, a building, an art gallery or whatever you can imagine of. Developed by Thai Minh Hoang Ha and Dang Duc Vinh.

3DTours là công cụ mô phỏng hiện thực ảo trong không gian 3 chiều, dựa trên engine Irrlicht và được viết bằng ngôn ngữ C# .NET 2.0. Bạn có thể sử dụng công cụ này trong việc mô phỏng, giới thiệu các công trình xây dựng, các danh lam thắng cảnh du lịch, các phòng trưng bày hoặc triển lãm cho khách qua màn hình máy tính. 3DTours hỗ trợ đọc nhiều định dạng bản đồ (map) 3D phổ biến nên có khả năng mở rộng cao, dễ sử dụng. Ban đầu 3DTours được kèm theo bản dựng 3D của di tích Đoan Môn thuộc thành cổ Hoàng Thành Thăng Long, là một sản phẩm dự thi Nhân tài đất Việt năm 2007 và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Công cụ được phát triển bởi Thái Minh Hoàng Hà (chương trình) và Đặng Đức Vinh (dựng hình).

Last edited Feb 16, 2009 at 9:29 AM by jollyjoker712, version 4